Oppdatert kontaktinformasjon

Vennligst pass på at Bogafjell KFUK-KFUM-speidere har oppdatert kontaktinformasjon om speideren din, ved å kontakte leder for enheten.

Husk også å melde fra til oss dersom speideren har allergier, går på medisiner eller det er andre forhold vi bør være klar over.

Kontingent og dugnad

Medlemskontingent er for tiden på 810 kr i året pr speider. Kontingenten dekker kontingent til forbundet, diverse utstyr, leie av lokaler osv. Faktura sendes ut årlig (man betaler for et kalenderår om gangen).

I tillegg til kontingent, inviteres det til dugnad ca 1 gang årlig. Det forventes at én forelder pr speiderfamilie stiller opp på dugnad.

Betaling av turer, dugnad osv

Noen ganger i året vil det være tilfeller der man trenger å betale inn til speideren utenom kontingent. Det kan være for eksempel betaling av turer, betaling for kalendersalg eller lignende. Dette kan gjøres med Vipps eller bankkonto, se info under. NB! Medlemskontingent skal IKKE betales på denne måten, dere får egen faktura.

Vipps: #123327 Bogafjell KFUK-KFUM-speidere
Bankkonto: 3250.21.33321

Husk å merke betalingen med hva og hvem dette gjelder.

Speiderskjerf

Alle speidere får speiderskjerf på speidermøtet der man tas opp som ny speider, eller ved bytte til en annen enhet (aldersgruppe). Dersom man mister speiderskjerfet, kan nytt skjerf kjøpes på speiderbutikken.no.

Speiderskjorte

Det er frivillig for alle om de ønsker å kjøpe speiderskjorte, men vi oppfordrer til det fra vandrer-alder (5. klasse og oppover). Skjorte kan enten kjøpes fra speiderbutikken.no, eller man kan lete på finn.no der man kan finne brukt skjorte til en billig penge.

Bruk av bilder

I noen sammenhenger vil det bli tatt bilder av speiderne, for eksempel under speidermøter eller på turer som også kan være i regi av kretsen. Disse bildene kan bli brukt på nettsider, Facebook eller i materiell fra Norges KFUK-KFUM-speidere (for eksempel kalenderen). Dersom noen IKKE ønsker at bilder av speideren skal brukes i slike sammenhenger, vennligst ta kontakt med oss for å reservere deg.