Opptak før begynnelsen av hvert semester. Møtene planlegges i fellesskap i august og januar. Ansvar for møtene fordeles i gruppa.

Vi møtes stort sett 1 gang per måned i nærområdet. De fleste treff er på hverdager fra 17-19. Vi lager bål, spiser, synger speidersanger og har gjerne en aktivitet. I familiespeideren er barn og voksne medlemmer og alle får lysegrønt skjerf ved opptak.